อินโฟกราฟิก

ขั้นตอนการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) กับศาลรัฐธรรมนูญ

08/10/2020
518

ไม่ว่าโลกจะพัฒนาไปไกลแค่ไหน ศาลรัฐธรรมนูญก็ก้าวทันเพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกที่สุด โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ศาลรัฐธรรมนูญนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการยื่นคำร้อง เป็นที่มาของการยื่นคำร้องอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) กับศาลรัฐธรรมนูญ ได้ที่ http://efiling.constitutionalcourt.or.th/
โดยส่วนของขั้นตอนและรายละเอียดก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด มาดูกันดีกว่าว่าขั้นตอนดังกล่าวจะมีอะไรบ้าง!

Back to top